Riparim & Mirëmbajtje

Tashmë mund të rezervoni online për shërbimet e automjetit tuaj!

Trajnime të vazhdueshme

Një vëmendje e vecantë në Porsche Albania u kushtohet trajnimit dhe aftësimit të inxhinierëve dhe mekanikëve me zhvillimet më të reja teknologjike.

Pjesë origjinale

Servisi në Porsche Albania operon vetëm me pjesë origjinale si edhe standarde të certifikuara nga fabrika. Për më tepër cdo pjesë e zevendësuar në servisin tonë ka një garanci të vetën dy vjecare nga dita e montimit.

Lidhje direkte me serverat e fabrikës

Për cdo problem një zgjidhje. Falë teknologjisë më të fundit, servisi në Porsche Albania mund të lidhet direkt me serverat e fabrikës Škoda duke mundësuar kontrollin e makinës tuaj nga ixhinierët e fabrikës prodhuese.

Trajnime të vazhdueshme

Një vëmendje e vecantë në Porsche Albania u kushtohet trajnimit dhe aftësimit të inxhinierëve dhe mekanikëve me zhvillimet më të reja teknologjike.

Pjesë origjinale

Servisi në Porsche Albania operon vetëm me pjesë origjinale si edhe standarde të certifikuara nga fabrika. Për më tepër cdo pjesë e zevendësuar në servisin tonë ka një garanci të vetën dy vjecare nga dita e montimit.

Lidhje direkte me serverat e fabrikës

Për cdo problem një zgjidhje. Falë teknologjisë më të fundit, servisi në Porsche Albania mund të lidhet direkt me serverat e fabrikës Škoda duke mundësuar kontrollin e makinës tuaj nga ixhinierët e fabrikës prodhuese.