Politika e Privatësisë

Mbrojtja e privatësisë suaj kur vizitoni faqen tonë të internetit (www.skoda.al) është me rëndësi të madhe për ne. Prandaj ne kemi kënaqësinë t'ju informojmë se si përpunohen të dhënat personale. Porsche Albania si shitës me pakicë për Škoda Albania është përgjegjës për privatësinë e të dhënave në këtë faqe interneti. Porsche Albania i përmbahet rreptësisht rregullave të aplikueshme të mbrojtjes së të dhënave gjatë përdorimit dhe përpunimit të të dhënave personale. Porsche Albania rezervon të drejtën e përdorimit të të dhënave personale dhe anonime në masën e lejuar me ligj, në varësi të të drejtave të personave të prekur siç përshkruhet më poshtë.

Kjo deklaratë e privatësisë është e vlefshme vetëm për www.skoda.al dhe nënfaqet përkatëse, jo për faqet e internetit që menaxhohen dhe operohen nga palë të treta. Ju lutemi referojuni deklaratave të privatësisë së faqeve që menaxhohen dhe operohen nga palë të treta, pasi këto faqe janë jashtë kontrollit tonë dhe Porsche Albania nuk është përgjegjës për përmbajtjen e tyre dhe masat e mbrojtjes së të dhënave.

[1.] Privatësia e të dhënave

Porsche Albania ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja nga humbja, manipulimi ose aksesi i paautorizuar. Masat e marra i nënshtrohen rishikimit të rregullt dhe përshtaten vazhdimisht për të qëndruar teknologjikisht të azhornuara.

[2.] Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale

[2.1.] Të dhënat e siguruara nga ju

Të dhënat tuaja personale do të përpunohen vetëm nga ne në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave në fuqi. Kur keni të bëni me ne ose plotësoni një formular në faqen tonë të internetit ju pranoni që të dhënat që keni dhënë në këtë formë do të përpunohen për qëllimet e përshkruara më poshtë (shih pikat 4 dhe 5).

[2.2] Të dhënat e mbledhura nga ne (nëse janë të disponueshme)

Kur vizitoni faqen tonë të internetit të dhënat personale të mbledhura nëpërmjet Cookies do të kapen automatikisht.

[3.] Partnerët

Porsche Albania nuk kryen të gjitha përpunimet e të dhënave personale, por ka mbështetjen e partnerëve profesionistë, të quajtur Porsche Informatik GmbH me seli në 5020 Salzburg, group GmbH me seli në 4600 Wels dhe Vivid Planet Software GmbH me seli në 5302 Henndorf am Wallersee, të cilat punojnë në emër të Porsche Albania.

Këta partnerë janë përzgjedhur me kujdes dhe marrin masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar që të dhënat tuaja të përpunohen në përputhje me ligjet për mbrojtjen e të dhënave dhe që të drejtat tuaja të mbrohen. Partnerëve nuk u lejohet të përdorin të dhënat personale të ofruara për qëllimet e tyre ose për reklamim ose t'ja ofrojnë palëve të treta.

Përveç kësaj, Porsche Albania nuk ofron ndonjë informacion për palët e treta, si ofruesit e listës së postimeve dhe kompanitë e drejtpërdrejta të postës.

[4] Përpunimi i të dhënave që nuk kërkojnë miratim.

Test drives

• Kur paraqisni formularin e kontaktit për një test drive, të dhënat tuaja personale të dhëna në fushat e kontaktit (automjeti i dëshiruar, emërimi i dëshiruar, emri, blerja e interesit, adresa dhe informacioni i kontaktit) do t'i dërgohet tregtarit të zgjedhur.

• Qëllimi: përgatitja / ekzekutimi i test drive.

• Arsyetimi: përmbushja e një kontrate dhe / ose ekzekutimi i masave para-kontraktuale me kërkesën tuaj.

• Periudha e magazinimit: [ju lutemi shkruani numrin e muajve; kohëzgjatjen e magazinimit vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin përkatës; ju lutemi kontrolloni kohëzgjatjen me personin përgjegjës të mbrojtjes së të dhënave]

Formularët e kontaktit të përgjithshëm

• Forma e kontaktit (feedback): kur paraqisni formularin e kontaktit, do të përpunohen të dhënat tuaja personale të dhëna në fushat e kontaktit (informacion mbi makinën, informacion mbi kompaninë mbikëqyrëse, emrin, adresën, informacionin e kontaktit dhe tekstin e mesazhit).

• Qëllimi: të përgjigjemi në kërkesën tuaj.

• Arsyetimi: interesi legjitim.

• Periudha e magazinimit: [ju lutemi shkruani numrin e muajve; kohëzgjatjen e magazinimit vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin përkatës; ju lutemi kontrolloni kohëzgjatjen me personin përgjegjës të mbrojtjes së të dhënave]

[5.] Përpunimi i të dhënave që kërkojnë miratim

Porsche Albania përpunon të dhënat personale të përmendura në pikën 2 për qëllimet e mëposhtme:

Regjistrimi i Newsletter

• Të dhënat personale të regjistruara gjatë regjistrimit (titulli, emri, adresa e-mail) do të përdoren vetëm për dërgimin e buletinit përkatës. Për të dërguar gazetën ne përdorim adresën e e-mailit të siguruar nga ju dhe pastaj kërkojmë konfirmimin tuaj se ju, si pronar i adresës së postës elektronike, pranoni të merrni buletinin (një të ashtuquajtur double opt-in). Ju mund të çabonoheni në çdo kohë nëpërmjet opsionin e përjashtimit të dhënë në buletinin ose duke kontaktuar [insert e-mail].

• Qëllimi: dërgimi i informacionit në lidhje me produktet, shërbimet dhe ngjarjet.

• Arsyetimi: pëlqimi.

• Periudha e magazinimit: për aq kohë sa të dërgohet buletini dhe pëlqimi nuk tërhiqet.

Renditja e katalogut

• Formulari i kontaktit (katalog / çmimet): kur paraqisni formularin e kontaktit do të përpunohen të dhënat tuaja personale në fushat e kontaktit (informacion mbi makinën, informacion mbi kompaninë mbikëqyrëse, emrin, adresën dhe informacionin e kontaktit). Mund të anulloni porosinë në çdo kohë duke kontaktuar [insert e-mail].

• Qëllimi: dërgimi i informacionit në lidhje me produktet, shërbimet dhe ngjarjet.

• Arsyetimi: pëlqimi.

• Periudha e magazinimit: deri në dorëzimin e suksesshëm ose deri në revokimin e pëlqimit brenda periudhës së përpunimit.

[6.] Cookies dhe social plug-ins

Cookie është një skedar teksti i vogël që ruan parametrat e internetit. Pothuajse çdo faqe përdor këtë teknologji. Ajo do të shkarkohet nga shfletuesi juaj i internetit herën e parë që vizitoni një faqe interneti. Herën tjetër që kjo faqe interneti arrihet duke përdorur të njëjtën pajisje, Cookie dhe informacioni i ruajtur aty do të kthehen në faqen e internetit që e krijoi atë (cookie e parë e partisë) ose u dërgua në një faqe tjetër në të cilën ajo i përket (Cookie i palës së tretë). Kjo do të lejojë që faqja e internetit të pranojë se është parë me këtë shfletues më parë, dhe në disa raste do të ndryshojë përmbajtjen e shfaqur.

Gjeni më shumë informacion rreth Cookies që përdoren në faqen tonë të internetit duke vizituar Udhëzimet e cookit </ link>.

[7.] Të drejtat e subjektit të të dhënave

Ju keni të drejtën ligjore për informacion, si dhe korrigjimin, fshirjen dhe kufizimin e përpunimit; të drejtën për të kundërshtuar përpunimin dhe, siç parashikohet nga ligji, të drejtën për transportueshmëri të të dhënave. Porsche Albania gjithashtu do t'ju njoftojë menjëherë në rast të shkeljes së mbrojtjes së të dhënave tuaja personale kur shkeljet mund të rezultojnë në një nivel të lartë rreziku për të drejtat dhe liritë tuaja. Ekziston një e drejtë ankimi ndaj Autoritetit Shqiptarë të Mbrojtjes së të Dhënave.

Këto të drejta mund të kërkohen gjithashtu direkt nga Porsche Albania duke kontaktuar adresën e mëposhtme: [email protected]

[8.] Informacioni i kontaktit

Kontrolluesi:

Porsche Albania

Shitës me pakicë për Audi, Volkswagen, Volkswagen Makina Tregëtare, Škoda, SEAT

Autostrada Tr-Dr km 7 Monun, Tiranë

[email protected]

Tel: 04 240 7430