Ky site përdor cookies për përvojën më të mirë të mundshme të përdoruesit. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni që cookies të ruhen në pajisjen tuaj.
Prano dhe vazhdo.

Përgjegjësia

Materiali i paraqitur në website përmbanë informacione përfaqësuese.

Informacioni nga kontakti direkt me përfaqësuesit e ŠKODA-s  ka përparësi nga informaconi i paraqiur në website. 

Fotot, janë për qëllime ilustruese dhe mund të ketë diferenca nga oferta të caktuara.

Vlerat e konsumit dhe emetimeve janë për qëllim reference pasi vlerat e reale ndikohen nga mënyra e përdorimit të makinës, kushtet e rrugës, ngarkesa në makinë etj.