Ky site përdor cookies për përvojën më të mirë të mundshme të përdoruesit. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni që cookies të ruhen në pajisjen tuaj.
Prano dhe vazhdo.

Parkimi bëhet i lehtë me ŠKODA SUPERB

Parkim në hapësira gjatësore

Për kërkimin e hapësirës së përshtatshme të parkimit me Aistentin e Parkimit, SUPERB mund ta gjejë atë edhe me shpejtësi deri 40km/h. Nëse sensorët detektojnë një hapësirë të mjaftueshme parkimi (gjatësi e automjetit + 80 cm), Asistenti i parkimit ju ndihmon për manovrat e parkimit.

Parkimi bëhet i lehtë me ŠKODA SUPERB

Parkim në hapësirat gjatësore.

Tani është më e lehtë të dilni nga hapësirat e vogla të parkimit. Në këtë regjim, asistenti i parkimit do të udhëzojë SUPERB para-mbrapa derisa të dilni nga vendi i parkimit.

Parkimi bëhet i lehtë me ŠKODA SUPERB

Parkim mbrapsh në hapësira tërthore parkimi.

Sistemi gjen një hapësirë të përshtatshme parkimi në mes të automjeteve të tjerë dhe kryen manovrimin e parkimit pothuajse në mënyrë automatike. Ju duhet të shtypni vetëm gazin dhe frenat. Drejtimin e mjetit e merr përsipër SUPERB.

Parkimi bëhet i lehtë me ŠKODA SUPERB

Kështu funksionon asistenti i parkimit

Me ndihmën e sensorëve radar, parkimi është më i lehtë. Nëse rrezikoni një përplasje, aktivizohet sinjali akustik. Krahas kësaj, shfaqet një sinjal i verdhë dhe më pas i kuq në ekranin e radio-navigatorit, në zonën e pasme të SUPERB. Në rast rreziku direkt, automjeti frenon automatikisht.

Parkimi bëhet i lehtë me ŠKODA SUPERB

Pamje më e mirë për zonën e pasme

Me kamerën e pasme të instaluar në dorezën e derës së pasme, hapësira e pasme mbahen në vështrim. Në ecjen indietro, kamera aktivizohet automatikisht dhe pamjet shfaqen në ekranin e sistemit të info-argëtimit. Sistemi shfaq gjithashtu edhe udhëzimet dinamike. Udhëzimet tregojnë se në çfarë drejtimi vazhdon të lëvizë automjeti në pozicionin aktual të timonit ose tregon nëse kërkohet një lëvizje e timonit.

Parkimi bëhet i lehtë me ŠKODA SUPERB

Mbështetja nga sensorët e parkimit

Sensorët e përparmë dhe të pasmë të parkimit përbëjnë plotësuesin e përsosur për asistentët e parkimit. Ata e mbështesin drejtuesin e automjetit gjatë parkimit dhe bashkëpunojnë me të gjithë sistemet e info-argëtimit të disponueshëm për SUPEPRB.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore