Škoda Octavia Easy Parking

Asistenti i parkimit

Për të gjithë ata që duan të shmangin manovra të mundimshme kur parkojnë, sistemi ndihmës i parkimit ju siguron mbështetje të përkryer. Sepse ky sistem të ndihmon në gjetjen e një vendparkimi të përshtatshëm duke parkuar  horizontalisht dhe vertikalisht në hapësirat e duhura dhe madje në mënyrë të pavarur nxjerr makinën nga vendparkimi. Ju duhet të shtypni vetëm gazin dhe frenat.

Škoda Octavia Easy Parking

Asistenti i rimorkimit

Dëshironi të parkoni automjetin tuaj me rimorkio? Asistenti i rimorkios i bën manovrimet tuaja të parkimit më të sigurta dhe të lehta. Ky sistem merr kontrollin e timonit në ecje të ngadaltë mbrapa.

Škoda Octavia Easy Parking

Kamera e pasme

Me kamerën e instaluar në pjesën e pasme të automjetit kontrollohet zona mbrapa mjetit dhe tregohet rruga e duhur për parkim të sigurt.

Škoda Octavia Easy Parking

Škoda Octavia Easy Parking

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore