Komoditeti ŠKODA KAROQ

Rregullatori automatik i distancës (ACC)

Sistemi i kontrollit të shpejtësisë me rregullatorin automatik të distancës matin distancën dhe shpejtësinë përkatëse të automjeteve përpara (rangu i funksionimit nga 25 deri 160 ose 210 km/h për kutitë manuale të shpejtësisë dhe nga 0 deri në 160 ose 210 km/h për automjetet me transmision dyfishtë DSG) dhe sigurojnë që ju të mund të caktoni distancën nga automjeti që keni përpara.

Komoditeti ŠKODA KAROQ

Njohja e shenjave rrugore

Kamera e integruar në pjesën e pasme të pasqyrës njeh shenjat e trafikut përgjatë rrugës. Një modul përpunimi imazhi kërkon nëpërmjet kameras për shenja të njohura rrugore dhe krahason rezultatin me të dhënat e sistemit të navigimit.

Njohja e shenjave rrugore regjistron kufijtë e shpejtësisë dhe ndalimet e parakalimit, si dhe shenjat e përfundimit të tyre si dhe treguesit e tjerë shtesë (p.sh., në lagështirë, njeh shigjetat, etj.). Shenjat e trafikut shfaqen si piktograme në ekranin multifunksional si dhe në ekranin e sistemit të navigimit.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore