Škoda Karoq Offroad

Allradantrieb

Për sistemin me të gjitha rrotat aktive shërben friksioni i komanduar në mënyrë elektronike. Shpërndarja e fuqisë në transmisionin e aksit të pasmë kryhet automatikisht në mënyrë që avantazhet e diferencialit para të përdoren në kushte normale rruge, ndërsa sistemi me të gjitha rrotat aktive të përdoret
në terren të vështirë.

Škoda Karoq Offroad

Offroad-Assistent

Me modalitetin inteligjent Offroad, që mund të përdoret me shpejtësi deri në 30 km/h, keni nën kontroll edhe terrenin më të vështirë. Sistemi Offroad përshtat karakteristikat e motorit, sistemet e asistencës dhe kontrollin elektronik të stabilizimit për kushtet ekstreme. Funksionet e aktivizuara shfaqen në ekranin e sistemit të infoargëtimit.

Škoda Karoq Offroad

Offroad-Taste

Me modalitetin inteligjent Offroad, që mund të përdoret me shpejtësi deri në 30 km/h, keni nën kontroll edhe terrenin më të vështirë. Sistemi Offroad përshtat me një klikim karakteristikat e motorit, sistemet e asistencës dhe kontrollin elektronik të stabilizimit për kushtet ekstreme. Funksionet e aktivizuara shfaqen në ekranin e sistemit të infoargëtimit.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore