Škoda Karoq Komfort

Distanzregelung automatisch (ACC)

Sistemi i kontrollit të shpejtësisë me rregullatorin automatik të distancës matin distancën dhe shpejtësinë përkatëse të automjeteve përpara (rangu i funksionimit nga 25 deri 160 ose 210 km/h për kutitë manuale të shpejtësisë dhe nga 0 deri në 160 ose 210 km/h për automjetet me kuti shpejtësie duale DSG) dhe sigurojnë që të mund të caktoni distancën nga automjeti që keni përpara.

Škoda Karoq Komfort

Verkehrszeichen-Erkennung

Kamera e integruar në pjesën e pasme të pasqyrës njeh shenjat e trafikut përgjatë rrugës. Një modul përpunimi imazhi kërkon nëpërmjet kameras për shenja të njohura rrugore dhe krahason rezultatin me të dhënat e sistemit të navigimit.

Njohja e shenjave rrugore regjistron kufijtë e shpejtësisë, ndalimet e parakalimit, shenjat e përfundimit të tyre si dhe treguesit e tjerë shtesë (p.sh., në lagështirë, njeh shigjetat, etj.). Shenjat rrugore shfaqen si piktograme në ekranin multifunksional si dhe në ekranin e sistemit të navigimit.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore