Dizajni

Përjetësisht elegante

Yeti elegant ndjehet si në shtëpi kudo, por në qytet ajo ndjehet edhe më mirë. Shijoni ndjenjën e sigurisë duke pasur gjithçka nën kontroll; një plus i madh në trafikun e dendur të qytetit. Yeti përshtatet vetë edhe në hapësira të vogla parkimi.

Yeti i hap mirë sytë

Veprimet e vetëdijshme të të dy versioneve Yeti nënvizohen nga fenerët Bi-Xenon me dritat e ditës LED . Diodat e ndriçimit të shiritave LED në pjesën e poshtme të fenerëve përshtaten në mënyrë të përkryer me dizajnin ballor të kristaltë dhe ofrojnë qëndrueshmëri dhe kursim energjie.

Perfekte për në qytet

Dritat e pasme formojnë një C të dyfishtë. Sipas dëshirës suaj, edhe dritat e frenave janë në dispozicion  me ndriçimin efektiv LED. 

Ndryshe nga të tjerët

Platforma e pasme në ngjyrë argjendi me stil elegant urban është një nga veçantitë e Yeti.

Dukshëm praktike

Dizajni i Yeti të impresionon me elementët e ngjyrave të karrocerisë si pjesët anësore, pragu në hyrje, parakolpi e prapakopli i dekoruar dhe pjesa e poshtme. Një veçori tjetër karakteristike janë edhe filtrat e ajrit në formën e hojeve të mjaltit. 

Përjetësisht elegante

Yeti elegant ndjehet si në shtëpi kudo, por në qytet ajo ndjehet edhe më mirë. Shijoni ndjenjën e sigurisë duke pasur gjithçka nën kontroll; një plus i madh në trafikun e dendur të qytetit. Yeti përshtatet vetë edhe në hapësira të vogla parkimi.

Yeti i hap mirë sytë

Veprimet e vetëdijshme të të dy versioneve Yeti nënvizohen nga fenerët Bi-Xenon me dritat e ditës LED . Diodat e ndriçimit të shiritave LED në pjesën e poshtme të fenerëve përshtaten në mënyrë të përkryer me dizajnin ballor të kristaltë dhe ofrojnë qëndrueshmëri dhe kursim energjie.

Perfekte për në qytet

Dritat e pasme formojnë një C të dyfishtë. Sipas dëshirës suaj, edhe dritat e frenave janë në dispozicion  me ndriçimin efektiv LED. 

Ndryshe nga të tjerët

Platforma e pasme në ngjyrë argjendi me stil elegant urban është një nga veçantitë e Yeti.

Dukshëm praktike

Dizajni i Yeti të impresionon me elementët e ngjyrave të karrocerisë si pjesët anësore, pragu në hyrje, parakolpi e prapakopli i dekoruar dhe pjesa e poshtme. Një veçori tjetër karakteristike janë edhe filtrat e ajrit në formën e hojeve të mjaltit. 

Komforti

Sistem i dyfishtë Climatronic 

Sistemi i ajrit të kondicionuar në dy zona Climatronic me rregullator elektronik ofron komfort maksimal në udhëtim: Temperatura në anën e majtë dhe të djathtë të mjetit është individualisht e rregullueshme. Edhe drejtimi i presionit të ajrit rregullohet në mënyrë automatike.

Hapësira të modifikueshme magazinimi

Dyshemeja variabël ofron hapësirë shtesë magazinimi për sendet që doni t'i keni me vete, por jo t'i lëvizni çdo ditë. 

Sistem i dyfishtë Climatronic 

Sistemi i ajrit të kondicionuar në dy zona Climatronic me rregullator elektronik ofron komfort maksimal në udhëtim: Temperatura në anën e majtë dhe të djathtë të mjetit është individualisht e rregullueshme. Edhe drejtimi i presionit të ajrit rregullohet në mënyrë automatike.

Hapësira të modifikueshme magazinimi

Dyshemeja variabël ofron hapësirë shtesë magazinimi për sendet që doni t'i keni me vete, por jo t'i lëvizni çdo ditë. 

Teknologjia

Të gjithë do të gëzohen për të

Aventurat e reja fitojnë edhe më shumë argëtim me tavanin panoramik prej xhami, të komandueshëm në mënyrë elektrike, që të jep ndjesinë e natyrës në pjesën e përparme të makinës.

Katër rrota aktive dhe kuti shpejtëse automatike DSG 

Kutia automatike e shpejtësisë DSG kombinon avantazhet e një kutie shpejtësie manual dhe me atë automatike. Ky sistem mundëson një forcë tërheqëse pa ndërprerje në ndezje. Përshpejtimi i shkëlqyer, funksionimi optimal i motorit dhe konsumi i leverdishëm i karburantit janë karakteristika të tjera të favorshme. DSG ofrohet si një kuti shpejtësie me 6 ose 7 marshe. 

Kohë për një pushim

Yeti e dallon nëse ju keni qëndruar para timonit për një kohë të gjatë.  

Yeti parkon vetë

Sistemi ndihmës i parkimit njeh automatikisht hapësirat e duhura për parkim dhe e drejton vetë Yeti-n aty. Ju duhet të shtypni vetëm gaz dhe frena. 

Mjafton të jesh pranë

Për aktivizimin e sistemit të hapjes/mbylljes dhe startimit pa çelës "KESSY" është e mjaftueshme, të keni me vete çelësin e automjetit dhe duke prekur dorezën e derës hapen dhe mbyllen dyert e makinës. Motori startohet e fiket nëpërmjet një butoni dhe dera e zonës së bagazheve mund të hapet e mbyllet pa çelës.

Të gjithë do të gëzohen për të

Aventurat e reja fitojnë edhe më shumë argëtim me tavanin panoramik prej xhami, të komandueshëm në mënyrë elektrike, që të jep ndjesinë e natyrës në pjesën e përparme të makinës.

Katër rrota aktive dhe kuti shpejtëse automatike DSG 

Kutia automatike e shpejtësisë DSG kombinon avantazhet e një kutie shpejtësie manual dhe me atë automatike. Ky sistem mundëson një forcë tërheqëse pa ndërprerje në ndezje. Përshpejtimi i shkëlqyer, funksionimi optimal i motorit dhe konsumi i leverdishëm i karburantit janë karakteristika të tjera të favorshme. DSG ofrohet si një kuti shpejtësie me 6 ose 7 marshe. 

Kohë për një pushim

Yeti e dallon nëse ju keni qëndruar para timonit për një kohë të gjatë.  

Yeti parkon vetë

Sistemi ndihmës i parkimit njeh automatikisht hapësirat e duhura për parkim dhe e drejton vetë Yeti-n aty. Ju duhet të shtypni vetëm gaz dhe frena. 

Mjafton të jesh pranë

Për aktivizimin e sistemit të hapjes/mbylljes dhe startimit pa çelës "KESSY" është e mjaftueshme, të keni me vete çelësin e automjetit dhe duke prekur dorezën e derës hapen dhe mbyllen dyert e makinës. Motori startohet e fiket nëpërmjet një butoni dhe dera e zonës së bagazheve mund të hapet e mbyllet pa çelës.

Infotainment

Sistemi audio Bolero

Sistemi muzikor Bolero ka në dispozicion një ekran me ngjyra me prekje me funksionin multitouch, me funksionin e fshirjes dhe sensorë afërsie. Këtu funksionet Line-in-Audio, porta e USB, slotet e kartës së memorjes SD ofrojnë shumë mundësi për dëgjimin e muzikës tuaj të preferuar, edhe në formatet MP3 dhe WMA. Përveç kësaj, në dispozicion është edhe një funksion Bluetooth për të folur në telefon pa mbajtjen e aparatit në dorë. 

Të gjithë do të gëzohen për të

Aventurat e reja fitojnë edhe më shumë argëtim me tavanin panoramik prej xhami, të komandueshëm në mënyrë elektrike, që të jep ndjesinë e natyrës në pjesën e përparme të makinës.

Sistemi audio Bolero

Sistemi muzikor Bolero ka në dispozicion një ekran me ngjyra me prekje me funksionin multitouch, me funksionin e fshirjes dhe sensorë afërsie. Këtu funksionet Line-in-Audio, porta e USB, slotet e kartës së memorjes SD ofrojnë shumë mundësi për dëgjimin e muzikës tuaj të preferuar, edhe në formatet MP3 dhe WMA. Përveç kësaj, në dispozicion është edhe një funksion Bluetooth për të folur në telefon pa mbajtjen e aparatit në dorë. 

Të gjithë do të gëzohen për të

Aventurat e reja fitojnë edhe më shumë argëtim me tavanin panoramik prej xhami, të komandueshëm në mënyrë elektrike, që të jep ndjesinë e natyrës në pjesën e përparme të makinës.

Siguria

Airbag-ët e shoferit dhe pasagjerit të parë

Ndërkohë që airbag-u i shoferit është i vendosur në timon, airbag-u i pasagjerit është i vendosur në kroskot. Ky i fundit mund të çaktivizohet nëpërmjet çelësit të kuadrit kur duhet të udhëtojë një fëmijë në ndenjësen e vendosur mbrapsht në ndenjësen e pasagjerit të parë. 

Airbag tek gjunjët

Airbag-u nën boshtin e timonit mbron gjunjët dhe këmbët e shoferit. 

Mbrojtja e pasagjerëve

Airbag-ët anësorë të pasmë mbrojnë në rast përplasjeje shpinën dhe kraharorin e pasagjerëve në ndenjëset e pasme. 

Mbrojtje maksimale edhe në pjesën anësore

Airbag-ët anësorë në vendet e para mbrojnë shpinën dhe kraharorin e shoferit dhe pasagjerit të parë në rast përplasjeje anësore.

Sistemit të alarmit nuk i shpëton asgjë

Me anë të sensorëve të lëvizjes dhe pjerrësisë, sistemi mbikëqyr hapësirën e brendshme. Sipas nevojës, sensorët mund të çaktivizohen.

Airbag-ët e shoferit dhe pasagjerit të parë

Ndërkohë që airbag-u i shoferit është i vendosur në timon, airbag-u i pasagjerit është i vendosur në kroskot. Ky i fundit mund të çaktivizohet nëpërmjet çelësit të kuadrit kur duhet të udhëtojë një fëmijë në ndenjësen e vendosur mbrapsht në ndenjësen e pasagjerit të parë. 

Airbag tek gjunjët

Airbag-u nën boshtin e timonit mbron gjunjët dhe këmbët e shoferit. 

Mbrojtja e pasagjerëve

Airbag-ët anësorë të pasmë mbrojnë në rast përplasjeje shpinën dhe kraharorin e pasagjerëve në ndenjëset e pasme. 

Mbrojtje maksimale edhe në pjesën anësore

Airbag-ët anësorë në vendet e para mbrojnë shpinën dhe kraharorin e shoferit dhe pasagjerit të parë në rast përplasjeje anësore.

Sistemit të alarmit nuk i shpëton asgjë

Me anë të sensorëve të lëvizjes dhe pjerrësisë, sistemi mbikëqyr hapësirën e brendshme. Sipas nevojës, sensorët mund të çaktivizohen.

I SIGURT në rrugë falë sistemeve ndihmëse Menjëherë më shumë mbrojtje gjatë ecjes me makinë

Simply Clever

Menjëherë e arritshme

Në raste emergjence, çdo sekondë vlen: Pa kërkuar shumë, ju do ta gjeni lehtësisht dhe do ta vishni shpejt jelekun e sigurisë nën ndenjësen e shoferit.

Kur dëshironi më shumë hapësirë

Fronti mbështetës i ndenjëses së pasagjerit të parë mund të paloset për të mundësuar dhe për të lehtësuar transportin e sendeve të gjata. 

E sistemuar në mënyrë praktike

Ju nuk do të keni më etje falë mbajtëses së shisheve 1-litërshe në kompartamentin e derës së përparme anësore.  Një rrjetë elastike mban sendet e mëdha të tilla si harta apo revista. Ndërkohë, këtu mund të vendoset një depozitues i lëvizshëm mbeturinash, i cili ju ndihmon për të mbajtur sa më pastër ambientin brenda makinës.

Tavolinë e vogël në dispozicion tuaj

Tavolinat e vendosura mbrapa mbështetëseve të ndenjëseve të para janë një vend mbështetës shumë i dobishëm në udhëtime të gjata.

Ndriçimi

Llamba portabël LED me bateri, e integruar në hapësirën e bagazhit është gjithmonë në dispozicionin tuaj dhe karikohet në mënyrë të pavarur me ndezjen e motorit.

Menjëherë e arritshme

Në raste emergjence, çdo sekondë vlen: Pa kërkuar shumë, ju do ta gjeni lehtësisht dhe do ta vishni shpejt jelekun e sigurisë nën ndenjësen e shoferit.

Kur dëshironi më shumë hapësirë

Fronti mbështetës i ndenjëses së pasagjerit të parë mund të paloset për të mundësuar dhe për të lehtësuar transportin e sendeve të gjata. 

E sistemuar në mënyrë praktike

Ju nuk do të keni më etje falë mbajtëses së shisheve 1-litërshe në kompartamentin e derës së përparme anësore.  Një rrjetë elastike mban sendet e mëdha të tilla si harta apo revista. Ndërkohë, këtu mund të vendoset një depozitues i lëvizshëm mbeturinash, i cili ju ndihmon për të mbajtur sa më pastër ambientin brenda makinës.

Tavolinë e vogël në dispozicion tuaj

Tavolinat e vendosura mbrapa mbështetëseve të ndenjëseve të para janë një vend mbështetës shumë i dobishëm në udhëtime të gjata.

Ndriçimi

Llamba portabël LED me bateri, e integruar në hapësirën e bagazhit është gjithmonë në dispozicionin tuaj dhe karikohet në mënyrë të pavarur me ndezjen e motorit.

Turi Simply Clever Përjetoni karakteristikat Simply Clever në mënyrë interaktive.