Dizajni

Aventurë e pastër

Nga pjesa e jashtme robuste dallohet qartësisht shpirti aventurier i Yeti Outdoor. Zbulimi i një vendi të ri kthehet në një aventurë emocionuese. Që në shikimin e parë, Yeti Outdoor të ngjall besim të plotë se ai është plotësisht i përgatitur për këtë.

Busulla juaj në një aventurë 

Shinat mbi çatinë e makinës në dy ngjyra, shiritat anësorë mbrojtës të zinj, parakolpi dhe prapakolpi me kontraste të zinj në pjesën e poshtme, lamelat e fuqishme vertikale për hyrjen e ajrit në platformën ballore dhe disqet tërheqëse të aluminit - të gjithë këta elementë nxjerrin në pah karakterin individual të Yeti Outdoor. Ju duhet vetëm dëshira për të përjetuar gjithçka. 

Vlerat e brendshme janë të rëndësishme

Tek ŠKODA Yeti, funksionet e komoditetit fillojnë që në shikimin e parë të kroskotit dhe vazhdojnë me elementët e kontrollit të vendosur në mënyrë intuitive. Kështu, ju mund të përqendroheni vetëm në rrugët e reja që do të zbuloni bashkë me Yeti-n.

Vëmendja e dëshiruar

Yeti Outdoor të magjeps me prapakolpin kompakt të lyer me bojën mbrojtëse në ngjyrë argjendi.

Me kthesa e skaje

Veprimet konfidente të dy versioneve Yeti bazohen edhe në ndriçimin Bi-Xenon me dritat e ditës LED.

Aventurë e pastër

Nga pjesa e jashtme robuste dallohet qartësisht shpirti aventurier i Yeti Outdoor. Zbulimi i një vendi të ri kthehet në një aventurë emocionuese. Që në shikimin e parë, Yeti Outdoor të ngjall besim të plotë se ai është plotësisht i përgatitur për këtë.

Busulla juaj në një aventurë 

Shinat mbi çatinë e makinës në dy ngjyra, shiritat anësorë mbrojtës të zinj, parakolpi dhe prapakolpi me kontraste të zinj në pjesën e poshtme, lamelat e fuqishme vertikale për hyrjen e ajrit në platformën ballore dhe disqet tërheqëse të aluminit - të gjithë këta elementë nxjerrin në pah karakterin individual të Yeti Outdoor. Ju duhet vetëm dëshira për të përjetuar gjithçka. 

Vlerat e brendshme janë të rëndësishme

Tek ŠKODA Yeti, funksionet e komoditetit fillojnë që në shikimin e parë të kroskotit dhe vazhdojnë me elementët e kontrollit të vendosur në mënyrë intuitive. Kështu, ju mund të përqendroheni vetëm në rrugët e reja që do të zbuloni bashkë me Yeti-n.

Vëmendja e dëshiruar

Yeti Outdoor të magjeps me prapakolpin kompakt të lyer me bojën mbrojtëse në ngjyrë argjendi.

Me kthesa e skaje

Veprimet konfidente të dy versioneve Yeti bazohen edhe në ndriçimin Bi-Xenon me dritat e ditës LED.

Komforti

Sistem i dyfishtë Climatronic 

Sistemi i ajrit të kondicionuar në dy zona Climatronic me rregullator elektronik ofron komfort maksimal në udhëtim: Temperatura në anën e majtë dhe të djathtë të mjetit është individualisht e rregullueshme. Edhe drejtimi i presionit të ajrit rregullohet në mënyrë automatike.

Hapësira të modifikueshme magazinimi

Dyshemeja variabël ofron hapësirë shtesë magazinimi për sendet që doni t'i keni me vete, por jo t'i lëvizni çdo ditë. 

Sistem i dyfishtë Climatronic 

Sistemi i ajrit të kondicionuar në dy zona Climatronic me rregullator elektronik ofron komfort maksimal në udhëtim: Temperatura në anën e majtë dhe të djathtë të mjetit është individualisht e rregullueshme. Edhe drejtimi i presionit të ajrit rregullohet në mënyrë automatike.

Hapësira të modifikueshme magazinimi

Dyshemeja variabël ofron hapësirë shtesë magazinimi për sendet që doni t'i keni me vete, por jo t'i lëvizni çdo ditë. 

Teknologjia

Të gjithë do të gëzohen për të

Aventurat e reja fitojnë edhe më shumë argëtim me tavanin panoramik prej xhami, të komandueshëm në mënyrë elektrike, që të jep ndjesinë e natyrës në pjesën e përparme të makinës.

Katër rrota aktive dhe kuti shpejtësie automatike DSG 

Kutia automatike e shpejtësisë DSG kombinon avantazhet e një kutie shpejtësie manual dhe me atë automatike. Ky sistem mundëson një forcë tërheqëse pa ndërprerje në ndezje. Përshpejtimi i shkëlqyer, funksionimi optimal i motorit dhe konsumi i leverdishëm i karburantit janë karakteristika të tjera të favorshme. DSG ofrohet si një kuti shpejtësie me 6 ose 7 marshe. 

Koha për një pushim

Yeti e dallon nëse ju keni qëndruar para timonit për një kohë të gjatë.  

Yeti parkon vetë

Sistemi ndihmës i parkimit njeh automatikisht hapësirat e duhura për parkim dhe e drejton vetë Yeti-n aty. Ju duhet të shtypni vetëm gaz dhe frena. 

Mjafton të jesh pranë

Për aktivizimin e sistemit të hapjes/mbylljes dhe ndezjes pa çelës "KESSY" mjafton të keni me vete çelësin e automjetit dhe duke prekur dorezën e derës hapen dhe mbyllen dyert e makinës. Motori ndizet e fiket nëpërmjet një butoni dhe dera e zonës së bagazheve mund të hapet e mbyllet pa çelës.

Të gjithë do të gëzohen për të

Aventurat e reja fitojnë edhe më shumë argëtim me tavanin panoramik prej xhami, të komandueshëm në mënyrë elektrike, që të jep ndjesinë e natyrës në pjesën e përparme të makinës.

Katër rrota aktive dhe kuti shpejtësie automatike DSG 

Kutia automatike e shpejtësisë DSG kombinon avantazhet e një kutie shpejtësie manual dhe me atë automatike. Ky sistem mundëson një forcë tërheqëse pa ndërprerje në ndezje. Përshpejtimi i shkëlqyer, funksionimi optimal i motorit dhe konsumi i leverdishëm i karburantit janë karakteristika të tjera të favorshme. DSG ofrohet si një kuti shpejtësie me 6 ose 7 marshe. 

Koha për një pushim

Yeti e dallon nëse ju keni qëndruar para timonit për një kohë të gjatë.  

Yeti parkon vetë

Sistemi ndihmës i parkimit njeh automatikisht hapësirat e duhura për parkim dhe e drejton vetë Yeti-n aty. Ju duhet të shtypni vetëm gaz dhe frena. 

Mjafton të jesh pranë

Për aktivizimin e sistemit të hapjes/mbylljes dhe ndezjes pa çelës "KESSY" mjafton të keni me vete çelësin e automjetit dhe duke prekur dorezën e derës hapen dhe mbyllen dyert e makinës. Motori ndizet e fiket nëpërmjet një butoni dhe dera e zonës së bagazheve mund të hapet e mbyllet pa çelës.

Infotainment

Siguria

Airbag-ët e shoferit dhe pasagjerit të parë

Ndërkohë që airbag-u i shoferit është i vendosur në timon, airbag-u i pasagjerit është i vendosur në kroskot. Ky i fundit mund të çaktivizohet nëpërmjet çelësit të kuadrit kur duhet të udhëtojë një fëmijë në ndenjësen e vendosur mbrapsht në ndenjësen e pasagjerit të parë. 

Airbag tek gjunjët

Airbag-u nën boshtin e timonit mbron gjunjët dhe këmbët e shoferit. 

Mbrojtja e pasagjerëve

Airbag-ët anësorë të pasmë mbrojnë në rast përplasjeje shpinën dhe kraharorin e pasagjerëve në ndenjëset e pasme. 

Mbrojtje maksimale edhe në pjesën anësore

Airbag-ët anësorë në vendet e para mbrojnë shpinën dhe kraharorin e shoferit dhe pasagjerit të parë në rast përplasjeje anësore.

Sistemit të alarmit nuk i shpëton asgjë

Me anë të sensorëve të lëvizjes dhe pjerrësisë, sistemi mbikëqyr hapësirën e brendshme. Sipas nevojës, sensorët mund të çaktivizohen.

Airbag-ët e shoferit dhe pasagjerit të parë

Ndërkohë që airbag-u i shoferit është i vendosur në timon, airbag-u i pasagjerit është i vendosur në kroskot. Ky i fundit mund të çaktivizohet nëpërmjet çelësit të kuadrit kur duhet të udhëtojë një fëmijë në ndenjësen e vendosur mbrapsht në ndenjësen e pasagjerit të parë. 

Airbag tek gjunjët

Airbag-u nën boshtin e timonit mbron gjunjët dhe këmbët e shoferit. 

Mbrojtja e pasagjerëve

Airbag-ët anësorë të pasmë mbrojnë në rast përplasjeje shpinën dhe kraharorin e pasagjerëve në ndenjëset e pasme. 

Mbrojtje maksimale edhe në pjesën anësore

Airbag-ët anësorë në vendet e para mbrojnë shpinën dhe kraharorin e shoferit dhe pasagjerit të parë në rast përplasjeje anësore.

Sistemit të alarmit nuk i shpëton asgjë

Me anë të sensorëve të lëvizjes dhe pjerrësisë, sistemi mbikëqyr hapësirën e brendshme. Sipas nevojës, sensorët mund të çaktivizohen.

I SIGURT në rrugë falë sistemeve ndihmëse Menjëherë më shumë mbrojtje gjatë ecjes me makinë

Simply Clever

Menjëherë e arritshme

Në raste emergjence, çdo sekondë vlen: Pa kërkuar shumë, ju do ta gjeni lehtësisht dhe do ta vishni shpejt jelekun e sigurisë nën ndenjësen e shoferit

Kur dëshironi më shumë hapësirë

Fronti mbështetës i ndenjëses së pasagjerit të parë mund të paloset për të mundësuar dhe për ta bërë më të lehtë transportin e sendeve të gjata. 

E sistemuar në mënyrë praktike

Ju nuk do të keni më etje falë mbajtëses së shisheve 1-litërshe në kompartamentin e derës së përparme anësore.  Një rrjetë elastike mban sendet e mëdha të tilla si harta apo revista. Ndërkohë, këtu mund të vendoset një depozitues i lëvizshëm mbeturinash, i cili ju ndihmon për të mbajtur sa më pastër ambientin brenda makinës.

Tavolinë e vogël në dispozicion tuaj

Tavolinat e vendosura mbrapa mbështetëseve të ndenjëseve të para janë një vend mbështetës shumë i dobishëm në udhëtime të gjata.

Ndriçimi

Llamba portabël LED me bateri, e integruar në hapësirën e bagazhit është gjithmonë në dispozicionin tuaj dhe karikohet në mënyrë të pavarur me ndezjen e motorit.

Menjëherë e arritshme

Në raste emergjence, çdo sekondë vlen: Pa kërkuar shumë, ju do ta gjeni lehtësisht dhe do ta vishni shpejt jelekun e sigurisë nën ndenjësen e shoferit

Kur dëshironi më shumë hapësirë

Fronti mbështetës i ndenjëses së pasagjerit të parë mund të paloset për të mundësuar dhe për ta bërë më të lehtë transportin e sendeve të gjata. 

E sistemuar në mënyrë praktike

Ju nuk do të keni më etje falë mbajtëses së shisheve 1-litërshe në kompartamentin e derës së përparme anësore.  Një rrjetë elastike mban sendet e mëdha të tilla si harta apo revista. Ndërkohë, këtu mund të vendoset një depozitues i lëvizshëm mbeturinash, i cili ju ndihmon për të mbajtur sa më pastër ambientin brenda makinës.

Tavolinë e vogël në dispozicion tuaj

Tavolinat e vendosura mbrapa mbështetëseve të ndenjëseve të para janë një vend mbështetës shumë i dobishëm në udhëtime të gjata.

Ndriçimi

Llamba portabël LED me bateri, e integruar në hapësirën e bagazhit është gjithmonë në dispozicionin tuaj dhe karikohet në mënyrë të pavarur me ndezjen e motorit.

Turi Simply Clever Përjetoni karakteristikat Simply Clever në mënyrë interaktive.