Materiali i paraqitur në website mund të përmbajë  informacione jo të sakta.

Informacioni nga kontakti direkt me përfaqësuesit e ŠKODA-s  ka përparësi nga informaconi i paraqiur në website. 

Fotot, janë për qëllime ilustruese dhe mund të ketë diferenca nga oferta të caktuara.

Vlerat e konsumit dhe emetimeve janë për qëllim reference pasi vlerat e reale ndikohen nga mënyra e përdorimit të makinës, kushtet e rrugës, ngarkesa në makinë etj.